Opbrengsten biologische akkerbouw lager dan bij gangbare teelt

In 2008 is 2 procent van de granen, bollen en knollen in ons land op biologische wijze geteeld. De opbrengst van de biologische akkerbouw is (veel) lager dan van de gangbare akkerbouw. In de biologische teelt wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Dit leidt tot lagere opbrengsten per hectare dan bij de gangbare teelt.

Gemiddeld levert een hectare biologisch geteeld graan 17 procent minder op dan een hectare gangbaar geteeld graan. Afhankelijk van het gewas scheelt dat 5 procent bij de teelt van korrelmaïs tot wel 35 procent bij de verbouw van rogge. De opbrengst per ha van biologische geteelde bol- en knolgewassen is gemiddeld 14 procent lager dan bij de gangbare teelt. Hier scheelt de opbrengst 3 procent bij suikerbieten tot 21 procent bij consumptieaardappelen op zand- en veen.

Opbrengst van knol- en bolgewassen

Opbrengst van knol- en bolgewassen

André Meurink

Bron: Oogstraming akkerbouw