Inkomen

Het inkomen is het (eigen) persoonlijk inkomen van mannen en vrouwen die het gehele jaar een inkomen hadden. Dit inkomen omvat loon, winst, uitkeringen inkomensverzekeringen en uitkeringen sociale voorzieningen.

Inkomenscomponenten die niet aan een persoon toegeschreven kunnen worden, blijven buiten beschouwing. Het gaat om inkomsten uit vermogen, huurtoeslag, rijksbijdrage eigen woning, tegemoetkoming studiekosten en kinderbijslag.