Inkomenskloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen jaren niet kleiner geworden

Het eigen inkomen van vrouwen is aanzienlijk lager dan dat van mannen. In 2007 ontvingen vrouwen 56 procent van wat mannen kregen. Dat is evenveel als in 2003. De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen zijn de afgelopen jaren niet kleiner geworden.

Inkomen van vrouwen

Inkomen van vrouwen

Inkomensverschil stabiel

Mannen hadden in 2007 een inkomen van gemiddeld bijna 37 duizend euro, vrouwen van ruim 20 duizend euro. Het verschil in inkomen is niet kleiner dan in 2003. Daarvoor nam het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen wel af. Deels kwam dat door de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen, terwijl bij mannen de arbeidsparticipatie juist iets afnam.

Inkomen vrouwen naar sociaaleconomische categorie, 2007*

Inkomen vrouwen naar sociaaleconomische categorie, 2007*

Kleinste verschillen bij niet-actieven

Dat vrouwen minder verdienen dan mannen wordt deels verklaard doordat vrouwen relatief vaak in deeltijd werken. Daarnaast is de beloning van vrouwen gemiddeld lager dan van mannen. Doordat vrouwen een lager inkomen hebben uit betaald werk, krijgen zij later ook lagere uitkeringen.

Onder bijstandsontvangers hebben vrouwen juist een hoger inkomen dan mannen. Voor de bijstandsuitkering geldt immers dat deze niet afhangt van het arbeidsverleden, maar van het type huishouden. Onder bijstandsontvangers zijn veel alleenstaande moeders die meer ontvangen dan alleenstaanden zonder kinderen. Daardoor is het inkomen van vrouwen met bijstand gemiddeld iets hoger dan van mannen met bijstand.

Inkomensverdeling naar geslacht, 2007*

Inkomensverdeling naar geslacht, 2007*

Veel vrouwen onder lagere inkomens

Er zijn ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen in de inkomensverdeling. Vrouwen hebben vaker dan mannen een laag eigen inkomen. Er is een relatief grote groep vrouwen met een inkomen rond 9 duizend euro. Dit zijn vooral gehuwde vrouwen met alleen een AOW-pensioen. De inkomens van vrouwen pieken rond 17 duizend euro. Dit zijn voornamelijk bijstandsmoeders.

De inkomensverdeling van mannen concentreert zich minder rond bepaalde inkomens. Biij hen komen hogere inkomens vaker voor.

Marion van den Brakel en Wim Bos

Bron: StatLine, Gemiddeld inkomen; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken