Commerciële dienstverlening

De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten de sectoren vervoer, opslag en communicatie, en exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening, De dienstenprijsindex omvat niet:
Sectie G, groothandel en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen, motorrijwielen en consumentenartikelen,
Sectie H, hotels en restaurants;
Sectie J, diensten van financiële instellingen.