Lichte daling opleveringen en  bouwvergunningen van woningen


 

  • Lichte daling in opleveringen na jaren van groei
  • Grootste toename opleveringen in Groningen
  • Meer appartementen en huurwoningen opgeleverd
  • Meer woningen wachten op oplevering
  • Toename woningvoorraad 64 duizend

In 2008 is het aantal opgeleverde woningen met 2 procent gedaald tot bijna 79 duizend woningen. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend daalde ook licht tot ruim 87 duizend. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt verder dat binnen de opgeleverde nieuwbouw zowel  het aandeel appartementen als huurwoningen toe is genomen.

Het aantal opgeleverde woningen in 2008 is ruim 1300 lager dan het topjaar 2007. Toen werd het het hoogste punt sinds 1998 bereikt. Het jaar 2003 vormde het dieptepunt. De stijgende trend sinds dat jaar lijkt voorlopig ten einde. In de loop van 2008 werd een neergaande tendens zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2008 lag het aantal opgeleverde woningen nog fors hoger dan een jaar eerder, maar in het laatste kwartaal zijn ruim 11 procent minder woningen opgeleverd.

In de provincies Groningen, Flevoland en Gelderland is de toename van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2008 het grootst. Ook in Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht was sprake van een toename. Duidelijk minder woningen werden opgeleverd in Drenthe, Limburg, Noord-Holland en Overijssel.

In de afgelopen jaren is het aandeel van appartementen in de totale opleveringen fors toegenomen. In 2000 was een kwart van alle opgeleverde woningen een appartement, in 2008 is dit opgelopen tot 39 procent. De stijging lijkt in 2008 echter wel wat af te vlakken.

In 2008 nam ook het aandeel huurwoningen in het totaal toe. In 2007 was nog 28 procent van alle opgeleverde woningen bestemd voor verhuur, in 2008 was dit 30 procent.

In 2008 is er voor ruim 87 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend. Dat is 1 procent lager dan in 2007. Ondanks deze daling is het aantal woningen dat wacht op oplevering toegenomen tot ruim 184 duizend. Dit is ruim 4 procent meer dan eind 2007. Zolang het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend hoger is dan het aantal opgeleverde woningen neemt het aantal nog op te leveren woningen toe. Door de economische ontwikkeling zal het echter naar verwachting vaker voorkomen dat een vergunning wel is aangevraagd, maar dat nog niet met de daadwerkelijke bouw begonnen wordt.

In de provincies Utrecht, Flevoland en Drenthe zijn in 2008 fors meer bouwvergunningen verleend voor woningen dan in 2007. De grootste afnames kwamen voor rekening van Groningen, Overijssel en Noord-Holland.

De woningvoorraad is in 2008 met 64 duizend woningen toegenomen. Naast de vermeerdering van 79 duizend door nieuwbouw en 7 duizend door verbouw of woningsplitsing zijn er ruim 22 duizend woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Eind 2008 staan er iets meer dan 7,1 miljoen woningen in Nederland.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.