In 2050 meer hoogbejaarden zonder nakomelingen

Het aantal 65-plussers stijgt naar verwachting de komende jaren flink, van 2,5 miljoen in 2009 naar 4,2 miljoen in 2050. In 2050 zijn er bovendien naar verhouding meer 80-plussers, waarbij het vaker dan nu om mannen zal gaan. Ook zal een groter deel van de ouderen geen kinderen hebben.

Aantal 65-plussers

Aantal 65-plussers

In 2050 is 2 op de 5 ouderen hoogbejaard

In 2009 is een kwart van de 65-plussers 80 jaar of ouder. In 2050 is dit aandeel naar verwachting opgelopen tot 40 procent. Het aandeel senioren dat jonger dan 70 is, zal slinken van 30 naar 21 procent.

De hoge geboortecijfers in de naoorlogse periode tot begin jaren zeventig weerspiegelen zich straks in een stijging van het aantal hoogbejaarden. Ook alsmaar dalende sterfterisico’s dragen aan de stijging bij. Van de mensen die dit jaar 65 worden zal naar verwachting 72 procent in 2024 de leeftijd van 80 halen. Van de mensen die in 1990 65 werden overleefde 62 procent  tot hun 80e.

65-plussers naar leeftijdsgroep

65-plussers naar leeftijdsgroep

Meer oudere mannen

In 2009 is slechts 33 procent van de 80-plussers man. Dit komt doordat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. De levensverwachting van mannen stijgt echter sneller dan van vrouwen, waardoor de geslachtsverhouding bij de hoogbejaarden geleidelijk evenwichtiger wordt. In 2050 zal naar verwachting 44 procent van de 80-plussers man zijn.

Vaker oud en zonder nakomelingen

Het aandeel kinderloze ouderen zal in 2050 hoger liggen dan nu. De huidige 65-jarige vrouwen werden geboren in 1944. Van de vrouwen uit dit geboortejaar bleef 11 procent kinderloos. De 65-jarigen van 2050 zijn geboren in 1985. Naar verwachting zal van deze generatie vrouwen 20 procent uiteindelijk geen kind krijgen.

Vrouwen naar uiteindelijk kindertal

Vrouwen naar uiteindelijk kindertal

Coen van Duin

Bron:

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009, Bevolkingsprognose 2008–2050: naar 17,5 miljoen inwoners

StatLine, Bevolking naar leeftijd 2009-2050
StatLine, Geboorte: kerncijfers 1935-2020