Zakelijke dienstverleners iets minder somber

Voor het eerst in een half jaar tijd is de stemming onder zakelijke dienstverleners iets verbeterd. In maart verwachtte per saldo 11 procent van de ondernemers een lagere omzet te boeken in de komende drie maanden, tegen 19 procent een maand eerder. Het aantal ondernemers dat verwachtte dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen is dus nog steeds kleiner dan het aantal dat een afname voorzag.

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in de branche waren de ondernemers vrijwel even somber als een maand eerder. Per saldo verwachtte 27 procent van de zakelijke dienstverleners dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen.

De ondernemers waren onverminderd pessimistisch over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden. De ondernemers gaven aan dat zowel de omzet als de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden is afgenomen.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.