Tweede raming vierde kwartaal 2008: economie krimpt met 0,6 procent

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2008 met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming is gelijk aan de eerste raming van afgelopen 13 februari.

In vergelijking met de eerste raming is de krimp van de investeringen en de uitvoer van goederen en diensten iets groter. Daarentegen zijn op basis van nieuwe gegevens de uitgaven van de overheid naar boven bijgesteld.

Bijstelling eerdere kwartalen 2008

De economische groei over de eerste drie kwartalen van 2008 is licht naar boven bijgesteld. Oorzaak is de hogere raming van de uitgaven door gemeenten. Op basis van de nieuwe kwartaalcijfers komt de economische groei voor heel 2008 uit op 2,1 procent.

Kwartaal-op-kwartaalkrimp 1,0 procent

De Nederlandse economie kromp in het vierde kwartaal met 1,0 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalkrimp is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming. Dit komt door de opwaartse bijstelling van de raming over het derde kwartaal van 2008.

Bruto binnenlandse product (marktprijzen), volume

  %-mutatie t.o.v. jaar eerder %-mutatie t.o.v. voorgaande kwartaal 1)
  raming 13-2-2009 raming 26-3-2009 raming 13-2-2009 raming 26-3-2009

Eerste kwartaal 2008 3,6 3,7 0,5 0,6
Tweede kwartaal 2008 3,3 3,5 -0,1 -0,1
Derde kwartaal 2008 1,9 2,0 -0,3 -0,3
Vierde kwartaal 2008 -0,6 -0,6 -0,9 -1,0
         
Jaarcijfer 2008 2,0 2,1    

1) Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdageffecten.
Bron: CBS

Bronnen

De Nederlandse economie per kwartaal

Bijstellingen