Minder vrouwen aan de pil

Bijna 7 van de 10 vrouwen tussen 18 en 45 jaar gebruikten in 2008 een voorbehoedmiddel. Van de vrouwen in deze leeftijdscategorie slikte 40 procent de pil. In 1998 was dat nog bijna 50 procent.

Geboorteregelende methode, vrouwen 18–45 jaar

Geboorteregelende methode, vrouwen 18–45 jaar

Pil meest gebruikte voorbehoedmiddel

In 2008 gebruikte 40 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar de pil. Verder is 10 procent gesteriliseerd of heeft een partner die gesteriliseerd is. Een condoom werd door 9 procent van de vrouwen gebruikt, 8 procent had een spiraaltje.

Tussen 1998 en 2008 is het pilgebruik wel gedaald, het meest onder vrouwen van 25–39 jaar. Deze daling hangt onder meer samen met de gestegen leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen.

Jonge pilgebruiksters

Onder vrouwen van 18-24 jaar is het gebruik van de pil hoog. Twee derde van de jonge vrouwen slikte in 2008 de pil.

(Partner)sterilisatie naar geboorteperiode, vrouwen 18–45 jaar

(Partner)sterilisatie naar geboorteperiode, vrouwen 18–45 jaar

Minder sterilisaties

Sterilisatie wordt gedaan op oudere leeftijden. De steeds hogere leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen is mede debet aan dit patroon. Jonge vrouwen laten zich bij uitzondering steriliseren. Van de vrouwen die nu 54–59 jaar oud zijn, heeft een derde zich laten steriliseren of heeft een gesteriliseerde partner.

7 procent wil binnenkort kind

Van de vruchtbare vrouwen gebruikte 30 procent geen voorbehoedmiddelen. 7 procent was zwanger of wilde zwanger worden, 9 procent was onvruchtbaar en 15 procent gebruikte om andere redenen geen voorbehoedmiddelen.

Arie de Graaf

Bron:

Geboorteregeling in 2008 (Bevolkingstrends 1e kwartaal 2009)

StatLine, Geboorteregeling