Economie krimpt

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2008 met 0,6 procent gekrompen. Voor het eerst in meer dan vijf jaar was het volume van het bruto binnenlands product (bbp) kleiner dan een jaar eerder.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal kromp de economie met 1,0 procent. Het was de derde kwartaal-op-kwartaalkrimp op rij en de grootste sinds het begin van de jaren tachtig.

De teruggang van de Nederlandse economie komt vooral door het inzakken van de export. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 3,3 procent kleiner dan een jaar eerder. De uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen is sterk teruggelopen. Het niveau van de wederuitvoer veranderde nauwelijks. Alleen de export van diensten was hoger dan in het vierde kwartaal van 2007. De invoer van goederen en diensten nam met 0,3 procent af.

Er werd in het vierde kwartaal 1,1 procent minder geïnvesteerd in vaste activa. In de eerste drie kwartalen groeiden de investeringen nog fors. Door huishoudens werd 0,7 procent meer besteed aan goederen en diensten. Ook de hoogte van de consumptiegroei loopt terug. Het volume van de overheidsconsumptie was 2,4 procent groter dan in het vierde kwartaal van 2007.

De productie van de goederenproducenten lag 3,9 procent onder het niveau van het vierde kwartaal 2007. Commerciële dienstverleners leverden evenveel productie als een jaar eerder. De output van niet-commerciële dienstverleners nam met 2,4 procent toe.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.