Banengroei houdt aan

In het vierde kwartaal van 2008 waren er 108 duizend banen van werknemers meer dan een jaar eerder. Dit is een toename van 1,4 procent. De banengroei was daarmee vrijwel gelijk aan die in het derde kwartaal. In de eerste helft van 2008 lag de groei iets boven de 2 procent.

Alle bedrijfstakken telden meer werknemers dan in het vierde kwartaal van 2007, met uitzondering van de financiële sector. In de handel, zorg, cultuur en het onderwijs was de groei het sterkst. Ook in de zakelijke dienstverlening was het aantal banen hoger, ondanks een afname bij de uitzendbureaus. In totaal zijn er bijna 8 miljoen banen van werknemers in Nederland. Dit komt overeen met zo’n 6 miljoen voltijdbanen.

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Hiermee rekening houdend was het aantal banen in het vierde kwartaal 0,4 procent groter dan in het derde kwartaal van 2008. De werkgelegenheid is na 2004 onafgebroken toegenomen.

De lonen en salarissen van werknemers per arbeidsjaar lagen in het vierde kwartaal 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. De loonstijging halveerde bijna ten opzichte van die in het tweede en derde kwartaal en ligt bovendien ver onder de cao-loonstijging van 3,6 procent.

De loonkosten per arbeidsjaar waren 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. De loonkosten stegen harder dan de lonen omdat de werkgevers hogere premies betaalden voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.