Tweede wereldoorlog

Over het niveau van de werkloosheid in de oorlogsjaren zijn geen cijfers beschikbaar.