Afhankelijke beroepsbevolking

Het deel van de beroepsbevolking dat betrekking heeft op in loondienst werkzame personen.