Niet-westers allochtoon

Tot de niet-westerse allochtonen worden alle personen gerekend van wie ten minste één ouder is geboren in een niet-westers land (Turkije en landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Japan en Indonesië). Een gezin wordt als niet-westers allochtoon aangeduid als ten minste één van de ouders een niet-westers allochtoon is.