Consument ziet toekomst somberder in

Het vertrouwen van consumenten is in maart weer afgenomen. Vooral de directe toekomst ziet de consument somberder in. Het oordeel over het economisch klimaat verslechterde fors en bereikte een dieptepunt. De koopbereidheid daarentegen daalde maar weinig. Het consumentenvertrouwen zakte van -30 in februari naar -34 in maart. Deze afname werd voorafgegaan door vier maanden waarin het vertrouwen redelijk stabiel was.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Het vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie heeft een dieptepunt bereikt. De indicator zakte van -62 naar -68. Niet eerder waren consumenten zo somber over het economisch klimaat. Vooral over de economie in de komende twaalf maanden waren consumenten een stuk negatiever dan een maand eerder. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden verslechterde licht.

Naast het toegenomen pessimisme over de directe economische toekomst waren consumenten ook aanzienlijk negatiever over de eigen financiën in de komende twaalf maanden. De indicator zakte van -8 in februari naar -16 in maart. Een dergelijke waarde heeft het CBS slechts één keer eerder opgetekend, in december 2004. Daarentegen werd de financiële situatie van het eigen huishouden in de afgelopen twaalf maanden iets minder negatief beoordeeld. De vraag of het een gunstig tijdstip was voor het doen van grote aankopen werd nauwelijks anders beantwoord dan een maand eerder. Per saldo daalde de koopbereidheid licht.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur