Aantal faillissementen loopt snel op

In januari werden 469 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 50 meer dan in december. Vergeleken met januari 2008 was het aantal faillissementen bijna 180 hoger.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in januari uit op 439, tegen 396 in december. Nadat in mei 2008 de laagste stand in zeven jaar bereikt werd, is deze indicator vooral in de laatste drie maanden snel opgelopen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.