Rente onveranderd

De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, kwam in februari 2009 uit op 3,8 procent. Dit is evenveel als in januari. In de tweede helft van 2008 daalde de langetermijnrente gestaag.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in maart 2009 haar rentetarieven verlaagd. De depositorente ligt vanaf 11 maart 2009 op 0,5 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 11 maart op 1,5 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor februari 2009 berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 1,2 procent. In januari was dit nog 1,1 procent. Zo laag was de inflatie bijna tien jaar niet geweest. Na een piek van 4 procent medio 2008 is de inflatie in de eurozone sterk teruggelopen.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)