Daling bijstand vlakt af

  • In 2008 daling met 15 duizend bijstandsuitkeringen
  • Afname in 2008 bijna gehalveerd ten opzichte van 2007
  • In 4e kwartaal 2008: stijging in 164 van de 443 gemeenten
  • Vanaf 2004: vermindering het grootst bij jongeren tot 25 jaar

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar gedaald met 15 duizend. Eind december werden 259 duizend uitkeringen geteld. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

In 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaald. De afname met 15 duizend bleef echter achter bij de afname in de voorgaande twee jaren. In 2007 nam het aantal bijstandsuitkeringen nog af met 28 duizend, in 2006 met 27 duizend.

Sinds de introductie van de Wet werk en bijstand (WWB) op 1 januari 2004 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met 77 duizend afgenomen, een terugloop van bijna 23 procent. Naast invoering van de WWB is de daling onder meer het gevolg van de gunstige conjuncturele omstandigheden vanaf 2005.

Naar verhouding was de teruggang in het aantal uitkeringen groter bij mannen dan bij vrouwen, namelijk respectievelijk 27 en 20 procent. Jongeren met een bijstandsuitkering profiteerden het meest van de economische omstandigheden. De daling was met bijna 60 procent in de afgelopen vijf jaar het grootst bij de jongeren tot 25 jaar.

Hoewel het totaal aantal bijstandsuitkeringen in 2008 is gedaald, steeg in elk kwartaal bij ongeveer een kwart van de gemeenten het aantal uitkeringen. In het vierde kwartaal van 2008 nam bij 164 van de 443 gemeenten het aantal bijstandsuitkeringen toe. Vooral de gemeenten tot 100 duizend inwoners lieten een stijging zien. Van de grote gemeenten steeg het aantal uitkeringen in onder meer Almere, Apeldoorn, Emmen en Haarlemmermeer. Het aantal bijstandsuitkeringen in de vier grootste gemeenten, waar naar verhouding de meeste uitkeringen worden verstrekt, zijn in het vierde kwartaal, zoals in heel 2008, wel gedaald.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads