Conjunctuurbeeld verder verslechterd

Het conjunctuurbeeld was eind februari een stuk slechter dan eind januari. Dit komt vooral doordat de economische groei omgeslagen is in economische krimp. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt diep in de fase van “laagconjunctuur”.

De economie is in het vierde kwartaal van 2008 met 0,6 procent gekrompen. Voor het eerst in ruim vijf jaar was het volume van het bruto binnenlands product kleiner dan een jaar eerder. Ten opzichte van een kwartaal eerder kromp de economie met 0,9 procent. Het was de derde kwartaal-op-kwartaal-krimp op rij.

Consumenten waren in februari 2009 even somber als in januari. De stemming onder ondernemers in de industrie verslechterde. Het producentenvertrouwen daalde van -20,0 tot -22,9. Dit is de laagste waarde sinds 1985, toen de indicator voor het eerst op maandbasis werd berekend. De zakelijke dienstverleners waren iets somberder gestemd dan in januari.

De kapitaalmarktrente bedroeg in januari 2009 gemiddeld 3,8 procent. Dit is 0,1 procentpunt meer dan in december. De inflatie kwam uit op 1,9 procent en was daarmee gelijk aan die in december. De afzetprijzen van de industrie waren in december ruim 7 procent lager dan een jaar eerder.

De werkloosheid loopt licht op. In de periode november 2008-januari 2009 waren er, na correctie voor seizoeneffecten, gemiddeld 304 duizend werklozen. Het aantal banen van werknemers lag in het vierde kwartaal van 2008 bijna 100 duizend hoger dan een jaar eerder, een groei van 1,2 procent. Het aantal vacatures liep sterk terug, het aantal uitzenduren was iets lager.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur