Sombere consument beknibbelt op kapper en schoonheidsspecialist

In 2008 beknibbelden Nederlanders op uitgaven aan kappers en schoonheidssalons. Dit lijkt samen te hangen met het dalende consumentenvertrouwen.

Daling bestedingen

Het omzetvolume in de kappers- en schoonheidsbranche was in 2008 iets lager dan in het jaar ervoor. Klanten bezochten minder vaak kapsalons en schoonheidsinstituten, dan wel waren de behandelingen die ze er genoten minder uitgebreid dan voorheen. Hierdoor liep de omzetgroei van kappers en schoonheidsspecialisten in een jaar tijd met meer dan de helft terug, van ruim 5 procent in 2007 tot ruim 2 procent in 2008. De kleine omzetgroei in 2008 was te danken aan de gestegen prijzen.

Omzet, prijs en volume bij kappers en schoonheidssalons

Omzet, prijs en volume bij kappers en schoonheidssalons

Negatief consumentenvertrouwen

De persoonlijke verzorgingsbranche lijkt gevoelig voor het vertrouwen van de consument in de economie. In de jaren 2003-2008 gingen volumedalingen vrijwel altijd gepaard met een negatief consumentenvertrouwen, terwijl de bestedingen stegen wanneer de consument gunstig gestemd was. In economisch slechtere tijden bezuinigt de consument op luxebestedingen, zoals een bezoek aan de kapper of schoonheidsspecialist.

Omzetvolume kappers en schoonheidssalons en consumentenvertrouwen

Omzetvolume kappers en schoonheidssalons en consumentenvertrouwen

Meer kleine bedrijven

In de afgelopen vijf jaar nam het aantal kappers en schoonheidssalons met 20 procent toe. De gemiddelde bedrijfsgrootte is daarentegen afgenomen. Had een meerderheid van de kappers in 2004 nog personeel, in 2008 is in 60 procent van de kapsalons alleen de eigenaar werkzaam.

Schoonheidssalons waren altijd al relatief klein. Het aandeel zelfstandigen zonder personeel steeg tussen 2004 en 2008 licht, van 91 procent naar 94 procent.

Aandeel zelfstandigen zonder personeel bij kappers en schoonheidssalons

Aandeel zelfstandigen zonder personeel bij kappers en schoonheidssalons

Floortje Sniedt

Bron: StatLine, Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling

         StatLine, Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit, 2004-2006

         StatLine, Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, 2007-2008