Consument blijft even somber

Het vertrouwen van consumenten is in februari onveranderd laag gebleven. De indicator had een waarde van -30, net als in januari. De koopbereidheid bleef gelijk, terwijl het economisch klimaat een fractie negatiever werd beoordeeld dan vorige maand. Inmiddels verwachten negen op de tien consumenten de komende twaalf maanden een oplopende werkloosheid.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Consumenten hebben, net als in januari, weinig vertrouwen in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden kreeg een forse knauw en zakte naar -75 punten. Zo somber zijn consumenten sinds de zomer van 2003 niet meer geweest. Over de economie in de komende twaalf maanden werden ze daarentegen iets minder negatief dan een maand eerder.

Over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderde de consument nauwelijks van mening. De directe financiële toekomst ziet de consument echter wat somberder in dan in januari. De vraag of het een gunstig tijdstip was voor het doen van grote aankopen werd iets minder negatief beantwoord. Per saldo bleef de koopbereidheid onveranderd.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur