Arbeidsdeelname vrouwen bijna 60 procent

In 2008 nam bijna 60 procent van de vrouwen deel aan het arbeidsproces. Na 2005 is de arbeidsdeelname van vrouwen elk jaar met 2 procentpunt gestegen. Begin deze eeuw was er nog een periode van stagnatie. Toen was de arbeidsdeelname van vrouwen nog 53 procent.

Ook de arbeidsdeelname van mannen laat een stijgende lijn zien. Deze stijging verloopt echter langzamer dan bij vrouwen. Hierdoor zijn de verschillen in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen weer iets kleiner geworden.

Meer over de arbeidsparticipatie van vrouwen tot 2008 is te lezen in de Emancipatiemonitor. Deze gezamenlijke publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek is vandaag verschenen.

Arbeidsdeelname van vrouwen en mannen

2705g1

Bron: StatLine
Beroepsbevolking naar geslacht