Delict

Delicten worden in de Veiligheidsmonitor onderverdeeld in geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling en bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal, diefstal van of uit de auto, zakkenrollerij met of zonder geweld en overige diefstal), vandalismedelicten (beschadiging/diefstal van of uit de auto en overige vernielingen), doorrijden na een aanrijding en overige, niet nader gespecificeerde delicten.