Kinderopvangtoeslag

In 2005 is de wet Kinderopvang van kracht gegaan. Vanaf 1 januari 2007 is de wet aangepast en betalen werkgevers verplicht mee aan de kosten van kinderopvang van de werknemers. Deze bijdrage is onafhankelijk van het inkomen. Daarnaast kunnen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid ontvangen. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor deze toeslag is verhoogd. Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage worden door de overheid uitgekeerd. Voorwaarde hierbij is dat de aanvrager én de eventuele toeslagpartner werken, een opleiding volgen of aan een inburgerings- of re-integratieproject meedoen.