Formele kinderopvang

Onder formele opvang wordt verstaan:
- Dagopvang, opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
- Buitenschoolse opvang- zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties- voor basisschool kinderen;
- Gastouderopvang, opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau.

De gegevens over formele kinderopvang zijn afkomstig uit het bestand Wet kinderopvang (WKO). De WKO-bestanden bevatten onder meer gegevens over de soort kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en het aantal uren opvang. De Wet kinderopvang geldt alleen voor formele en bij de gemeente geregistreerde kinderopvang. Informele opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Peuterspeelzalen of overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen ook niet onder deze wet.

De WKO-bestanden zijn gecombineerd met gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) om de samenhang tussen de arbeidsduur en het aantal uren formele opvang in beeld te brengen. Bij het interpreteren van de resultaten moet er rekening mee worden gehouden dat de gegevens uit de EBB gebaseerd zijn op één peilmoment (de enquêtedag), terwijl de gegevens uit de WKO-bestanden gebaseerd zijn op een peilperiode van een jaar. Hierdoor is het mogelijk dat gegevens uit de EBB niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met gegevens uit het WKO-bestand. Om dit probleem te ondervangen, zijn uitsluitend huishoudens geselecteerd die zowel in 2006 als in 2007 kinderopvangtoeslag ontvingen.

Terug naar artikel