Ethiopische roos zet opmars voort

In de eerste drie kwartalen van 2008 zijn er in Nederland zo’n 2,7 miljard rozen ingevoerd. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde periode van 2007. Ruim 95 procent van alle ingevoerde rozen kwam uit Afrika, vooral uit Kenia. De opmars van de Ethiopische roos zet nog steeds door.

Rozeninvoer in Nederland

Rozeninvoer in Nederland

Vrijwel alle rozen komen uit Afrika

Ruim 95 procent van de rozen die Nederland binnenkwamen, zijn geteeld in Afrika. In de eerste negen maanden van 2008 waren dat er 2,6 miljard. Kenia is nog steeds hoofdleverancier met ruim de helft van de Afrikaanse rozen. Uit Ethiopië, Oeganda, Zambia, Zimbabwe en Tanzania samen kwam bijna 40 procent.

Bijna 50 procent meer rozen uit Ethiopië

Steeds meer rozen komen uit Ethiopië. In de eerste drie kwartalen van 2008 zijn ongeveer 440 miljoen rozen uit Ethiopië ingevoerd. Dat is 50 procent meer dan in dezelfde periode van 2007. Het is zelfs al meer dan in het hele jaar 2007. Toen werden 415 miljoen rozen uit Ethiopië ingevoerd. Momenteel is het Ethiopische aandeel in de rozenimport 16 procent. Vijf jaar geleden was dit nog een luttele 0,5 procent.

Aandeel Afrikaanse landen in rozeninvoer

Aandeel Afrikaanse landen in rozeninvoer

Uitvoer vooral naar Europese Unie

Vanuit Nederland zijn in de periode januari tot en met september 2008 1,7 miljard rozen uitgevoerd naar EU-landen. Dat is 87 procent van de totale rozenexport. Van deze export ging 36 procent ((720 miljoen rozen) naar Duitsland. De rozenexport bestaat voor een groot gedeelte uit in Nederland ingevoerde rozen die via Nederlandse veilingen hun eindbestemming vinden.

Een kwart minder rozentelers in Nederland

In de periode 2006-2008 is het aantal rozenteeltbedrijven in Nederland met ruim een kwart afgenomen, van 425 naar 310. Ook het rozenareaal is flink afgenomen: van 754 ha 2006 tot 583 in 2008. Omgerekend betekent dit dat een teler gemiddeld een steeds groter oppervlakte rozen bewerkt. In 2006 was dit 1,8 ha. Inmiddels is dit gestegen tot 1,9 hectare.

Wiel Packbier

Bron: StatLine,