Detailhandel behaalt meer omzet in december

De ondernemers in de detailhandel realiseerden in december 2008 ruim 2 procent meer omzet dan een jaar eerder. De verkochte artikelen waren 2,5 procent duurder, het volume van de detailhandelsomzet was dan ook iets kleiner dan in december 2007. Verschillen in het koop- en feestdagpatroon tussen december 2008 en december 2007 hebben de omzetontwikkeling iets positief beïnvloed. 

De winkels in de foodsector boekten in december ruim 5 procent meer omzet. De toename was vrijwel even groot als de prijsstijging ten opzichte van december 2007. Supermarkten behaalden 7 procent meer omzet, speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen bijna 3 procent minder.

In de non-foodsector was de omzet in bijna alle branches lager. Met name bij bovenkledingwinkels, woninginrichters en elektronicazaken nam de omzet sterk af. De omzet van de opticiens verdubbelde echter, samenhangend met een verandering in de fiscale regelgeving. Daardoor realiseerde de totale non-foodsector evenveel omzet als in december 2007.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.