420 bedrijven en instellingen failliet in december

In december 2008 werden 420 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 9 meer dan in november. Vergeleken met december 2007 was het aantal faillissementen 190 hoger.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in december uit op 391, tegen 364 in november. Nadat in mei 2008 de laagste stand in zeven jaar bereikt werd, is deze indicator vrijwel onafgebroken opgelopen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.