Sterk fluctuerende olieprijs leidt tot grillig verloop afzetprijzen industrie

In de laatste maanden van 2008 daalden de afzetprijzen van de industrie. Toch waren de producten van de industrie in 2008 gemiddeld 7,2 procent duurder dan in 2007. Dit is de grootste prijsstijging in 8 jaar. De industriële afzetprijzen vertoonden vorig jaar een opvallend grillig verloop.

Afzetprijzen industrie en olieprijs

Afzetprijzen industrie en olieprijs

Grote pieken en dalen

In de eerste negen maanden van 2008 was de prijsstijging in de industrie groot, met een piek van 12 procent in juli. Hierna werd de stijging snel kleiner. In de laatste twee maanden van het jaar daalden de afzetprijzen zelfs. Producten van de industrie waren in december ruim 7 procent goedkoper dan een jaar eerder. Zo’n sterke afname is uitzonderlijk.

Vorig jaar fluctueerden de afzetprijzen aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Dit hangt voor een groot deel samen met de sterk op en neer gaande olieprijzen. Nederland heeft relatief veel chemische en aardolieverwerkende industrie. Ruwe aardolie was in 2008 fors duurder dan in 2007. De stijging van de olieprijzen bereikte medio 2008 een top. In de laatste maanden van het jaar daalden de prijzen echter hard.

Bijdrage aan de stijging van de afzetprijzen industrie, 2008

Bijdrage aan de stijging van de afzetprijzen industrie, 2008

Aardolieverwerkende industrie draagt meeste bij

De duurdere producten van de aardolieverwerkende industrie waren in 2008 goed voor twee vijfde van de totale prijsstijging van 7,2 procent. De chemische industrie en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie droegen elk ongeveer een vijfde bij aan de stijging van de afzetprijzen. Het aandeel van andere branches in de industrie was gering.

Afzetprijzen per branche, 2008

Afzetprijzen per branche, 2008

Alle branches duurder

In alle branches van de industrie waren de producten duurder dan in 2007. De aardolieverwerkende en de chemische industrie verhoogden de prijzen het meest, met respectievelijk 21,5 en 8,9 procent. Medio 2008 waren producten van de aardolieverwerkende industrie bijna 50 procent duurder dan in dezelfde periode van 2007. Aan het eind van het jaar waren de prijzen daarentegen 45 procent lager dan een jaar eerder.  Het prijsverloop in de andere branches was minder grillig.

Karin van der Ven en Gerard Taal

Bron:
StatLine, Producentenprijzen