Noord-Holland grootste aandeel voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2006/’07 had Noord-Holland met 4,7 procent het hoogste aandeel voortijdig schoolverlaters. Dat is aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde van 3,9 procent. Ook in Zuid-Holland en Flevoland verlieten meer leerlingen dan gemiddeld het onderwijs zonder diploma op minimaal havo, vwo of mbo-2-niveau (4,5 procent). Voor Noord- en Zuid-Holland komt dit vooral door het hoge percentage voortijdig schoolverlaters in de grote gemeenten Amsterdam (6,6 procent), Rotterdam (6,9 procent) en Den Haag (5,9 procent). De provincie Utrecht, waarin de vierde grote gemeente van ons land ligt, zat met 4,0 procent echter wel dichtbij het landelijk gemiddelde. Overijssel had met 3,0 procent het laagste percentage voortijdig schoolverlaters.

Voortijdig schoolverlaters jonger dan 23 jaar, 2006/ '07*

Voortijdig schoolverlaters jonger dan 23 jaar, 2006/’07*

Bron:
Voortijdig schoolverlaters naar provincie en grote gemeenten

In Groningen kleinste kans op werk voor voortijdig schoolverlaters

Doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs laagst in Noord-Holland

StatLine, Voortijdig schoolverlaters naar onderwijssoort en leerjaar/niveau