Grote daling afzetprijzen in december

De afzetprijzen van de industrie waren in december ruim 7 procent lager dan in december 2007. In november was er al ook al een afname. Deze prijsdalingen maken een einde aan een periode van bijna vijf jaar waarin de afzetprijzen voortdurend hoger uitkwamen dan een jaar eerder.

Producten van de aardolieverwerkende industrie waren in december 45 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling in de aardolieverwerkende industrie hangt sterk samen met de prijs van ruwe aardolie. De prijs van een vat North Sea Brent olie, in euro’s, halveerde vrijwel ten opzichte van die in december 2007.

De afzetprijzen van de chemische industrie waren bijna 8 procent lager. Het was de eerste prijsdaling in deze branche in ruim vierenhalf jaar. In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie waren de afzetprijzen voor de tweede achtereenvolgende maand lager dan een jaar eerder. Hier waren de producten ruim 3 procent goedkoper. De metaalindustrie rekende daarentegen nog altijd hogere prijzen.

De afzetprijzen van de industrie daalden in december met ruim 5 procent ten opzichte van november 2008. Daarmee was de daling vrijwel net zo sterk als die van oktober op november. Zulke stevige afnames zijn uitzonderlijk. De prijzen van geëxporteerde producten daalden van november op december het meest, met 6 procent. In Nederland afgezette goederen werden 4 procent goedkoper.

Meer informatie over de afzetprijzen in 2008 wordt op 2 februari 2009 gepubliceerd in het webmagazine, onder de titel “Sterk fluctuerende olieprijs leidt tot grillig verloop afzetprijzen industrie”.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.