441 gemeenten in 2009

In 2009 telt Nederland 441 gemeenten, twee minder dan in 2008. In Noord-Holland is Bennebroek bij Bloemendaal gevoegd, in Zuid-Holland is de nieuwe gemeente Kaag en Braassem ontstaan uit het samengaan van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude.

Gemeenten naar inwonertal, 2008

2666g1

Minder kleine gemeenten

Door het continue proces van herindelen is het aandeel gemeenten met minder dan 20 duizend inwoners sterk afgenomen. Herindelingen vinden vaak plaats om de bestuurskracht van gemeenten te verhogen.

In 1960 waren in ons land nog 993 gemeenten. Negen op de tien gemeenten telden minder dan 20 duizend inwoners. In 2008 was dit aandeel kleinere gemeenten nog maar 42 procent. Het aandeel gemeenten met 100 duizend of meer inwoners nam toe van 1 procent in 1960 tot 6 procent in 2008.

Aandeel gemeenten naar inwonertal, 1960–2008

2666g2

Gemeenten steeds groter

Het gemiddeld inwonertal per gemeente is sinds 1960 meer dan verdrievoudigd, van 11,5 duizend in 1960 naar 37 duizend in 2008. In 2008 hadden 332 gemeenten minder inwoners dan gemiddeld.

Gemiddeld inwonertal per gemeente, 1960–2008

2666g3

Basho Poelman

Bronnen:

StatLine:

Regionale kerncijfers Nederland

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie per regio

Provincie op Maat 2007