Zeer forse daling productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november ruim 6 procent lager dan in november 2007. Alle branches van de industrie leverden minder productie. In oktober was de productie 2 procent lager dan een jaar eerder. De afname van de productie in november 2008 is de grootste ooit gemeten.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden daalde de industriële productie in de periodeoktober-november 2008 met 3,4 procent ten opzichte van de periode augustus-september. Dit is een zeer forse daling.

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina industrie en energie.