Hoogopgeleide moeders maken meer gebruik van kinderopvang dan laagopgeleide moeders

In 2007 maakte 60 procent van de huishoudens met een hoogopgeleide moeder gebruik van kinderopvang. Dat is bijna twee keer zoveel als bij huishoudens met een laagopgeleide moeder. Van deze gezinnen had 35 procent kinderopvang. Het verschil hangt samen met het feit dat hoogopgeleide moeders vaker en meer uren per week werken dan lager opgeleide vrouwen.

Huishoudens met hoogopgeleide moeders kozen verder het meest voor formele opvang als voornaamste vorm van opvang (30 procent). Huishoudens met laagopgeleide moeders hadden juist een voorkeur voor onbetaalde opvang door familie (25 procent). Het gebruik van kinderopvang in 2007 is bij alle opleidingsniveaus even sterk toegenomen ten opzichte van 2005, namelijk met 10 procentpunt.

Huishoudens en kinderopvang

Huishoudens en kinderopvang

Bron: StatLine, Huishoudens, voornaamste vorm van kinderopvang