Tandimplantaten

Tandimplantaten zijn kunstwortels die in de kaak worden geplaatst. Het implantaat vervangt de natuurlijke wortel en dient als nieuw fundament voor een kroon, een brug of zelfs een kunstgebit (klikprothese).

Voor het eerst heeft het CBS gegevens over tandimplantaten. Deze zijn ontleend aan de Gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De Gezondheidsenquête is een jaarlijks terugkerend onderzoek. De steekproef voor de gezondheidsenquête van 9 à 10 duizend personen is representatief voor de niet in instellingen en tehuizen wonende bevolking van Nederland.

De vragen worden door een enquêteur of enquêtrice gesteld in een face-to-face gesprek. Door twee jaar bij elkaar te nemen (2007 tot en met november 2008) ontstaat voor 20- plussers een steekproef van ruim 12 duizend personen. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.