Aandeel bedrijven met telewerkers in vier jaar verdubbeld

Eind 2007 had bijna de helft van de bedrijven waar tien of meer personen werken telewerkers in dienst. Telewerken komt het meest voor bij grote bedrijven. Bij negen op de tien grote bedrijven, met 250 of meer werkzame personen, deden werknemers met regelmaat aan telewerken. Bij de kleinere bedrijven, met minder dan 50 werkzame personen, was het aandeel bedrijven met telewerkers 43 procent.

Bedrijven met telewerkers, naar bedrijfsomvang, 2007

Bedrijven met telewerkers, naar bedrijfsomvang, 2007

Vooral in dienstverlening

Bij energie- en waterleidingbedrijven wordt naar verhouding het meest getelewerkt. Het percentage telewerkers is hier 89 procent. Dat komt deels door het hoge aandeel grote bedrijven in deze bedrijfstak. Ook de zakelijke dienstverlening en financiële instellingen scoren relatief hoog op telewerkgebied. In de bouw en de horeca komt telewerken minder voor omdat in deze bedrijfstakken een groot deel van de werknemers fysiek aanwezig moet zijn.

Bedrijven met telewerkers naar bedrijfstak, 2007

Bedrijven met telewerkers naar bedrijfstak, 2007

Telewerken sterk toegenomen

In 2003 had ongeveer een kwart van de bedrijven telewerkers. Sindsdien is dat aandeel steeds verder toegenomen. In 2007 was het in vergelijking met 2003 zelfs verdubbeld.

Bedrijven met telewerkers

Bedrijven met telewerkers

Bas de Groot

Bron: De digitale economie 2008