Recordaantal immigranten

In 2008 kreeg Nederland er per saldo 76 duizend inwoners bij, bijna 30 duizend meer dan in 2007. De sterkere groei komt vooral doordat er voor het eerst in vijf jaar meer mensen naar Nederland kwamen dan er vertrokken. In 2008 kwam een recordaantal van 140 duizend immigranten naar ons land. Vooral het aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie nam sterk toe. Het aantal emigranten was met 120 duizend iets lager dan in 2007.

Ook de stijging van het aantal geboorten droeg bij aan de snellere bevolkingsgroei. De dalende trend die in het begin van deze eeuw begon, is daarmee omgebogen. In 2008 zijn 185 duizend kinderen geboren, 4 duizend meer dan in het voorgaande jaar. Het saldo van geborenen en overledenen was met bijna 52 duizend iets hoger dan in 2007.

De natuurlijke aanwas droeg in 2008 voor twee derde bij aan de bevolkingsgroei, het positieve migratiesaldo voor een derde.

Geboorte, sterfte en migratie

Geboorte, sterfte en migratie

Bron:

Themapagina bevolking

Animatie migratie