Grote verschillen in zware metaallozingen tussen regio's

Landelijk gezien hebben Nederlandse bedrijven in de periode 1995-2005 minder zware metalen naar riool en oppervlaktewater geloosd. Tegelijkertijd is de economie in dezelfde periode gegroeid. Daarmee is de milieuprestatie van bedrijven sterk verbeterd.

Gerekend naar stroomgebied, het gebied dat afwatert op één van de vier rivieren, Rijn, Maas, Schelde en Eems, bestaan echter wel grote verschillen in economische groei en lozingen van zware metalen. In de periode 1995-2005 is de economie in het stroomgebied Rijn-Midden met 39 procent gegroeid, terwijl in het Eems-gebied de groei maar 8 procent was. In het Eems-gebied daalden de emissies van zware metalen slechts licht, terwijl de emissies in Rijn-West flink zijn gedaald.

Economische groei en afname lozing zware metalen naar stroomgebied, 1995-2005

Economische groei en afname lozing zware metalen naar stroomgebied, 1995-2005

In het Rijn-West-gebied is hierdoor de emissie-intensiteit het sterkst gedaald. Ondanks de hoge economische groei in deze regio heeft er een flinke daling van de emissies plaatsgevonden. Dit is onder meer het gevolg van de sanering van de kunstmestindustrie in het Rijnmond-gebied. Deze industrie loosde veel zware metalen. De emissie-intensiteit in het Eems-gebied is het minst gedaald.

Emissie-intensiteit zware metalen, naar stroomgebied

Emmissie-intensiteit zware metalen, naar stroomgebied

Nederlandse stroomgebieden

Nederlandse stroomgebieden

Maarten van Rossum en Marije van de Grift

Bron: Emissie-ontwikkeling en economie van Eems-stroomgebied blijven achter