Economische groei derde kwartaal 2008 ongewijzigd 1,8 procent

  • Laagste economische groei sinds begin 2005
  • Vooral export en consumentenbestedingen groeien langzamer
  • Kwartaal-op-kwartaal groeit de Nederlandse economie al een half jaar niet meer

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2008 met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de laagste groei sinds begin 2005. Deze tweede raming van de economische groei is gelijk aan de eerste raming van 14 november jl. De groei is behaald met een werkdag meer dan in het derde kwartaal van 2007. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
De economische groei bedraagt in het derde kwartaal van 2008 nauwelijks meer dan de helft van de 3,2 procent groei in het eerste halfjaar van 2008. De groeivertraging deed zich in vrijwel het gehele bedrijfsleven voor. De export en de bestedingen van consumenten namen minder snel toe. De investeringen bleven hoog.

Per saldo geen bijstelling economische groei
De economische groei is gelijk aan de eerste raming in november. Dit is het resultaat van bijstellingen op onderdelen. De investeringen in woningen, gebouwen, GWW-werken en computers zijn hoger, de export en de consumptie van huishoudens zijn lager dan eerder geraamd. De productie in de industrie en de handel valt hoger uit; de productie in de bouw, horeca en transport lager.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,0 procent
Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2008 niet. Rekening houdend met werkdag- en seizoenseffecten was het volume van het bruto binnenlands product (bbp) even groot als in het tweede kwartaal. Het is het tweede kwartaal op rij met een nulgroei. Ook de kwartaal-op-kwartaalgroei is gelijk aan de eerste raming in november.

Uitvoer en consumptie huishoudens groeien langzamer
In het derde kwartaal van 2008 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 3,7 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2007. Deze groei is echter duidelijk lager dan in heel 2007. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer groeiden minder snel. De invoer nam, met een groei van 4,4 procent, sneller toe dan de uitvoer.
De investeringen namen met 5,5 procent juist sneller toe dan in heel 2007. Er werd vooral meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en computers maar ook in machines en woningen. De consumptie van huishoudens is met 1,0 procent gegroeid. Dit is de laagste groei in drie jaar. Er werd minder besteed aan voeding, autobrandstoffen, vervoer en vooral horeca, De overheidsconsumptie nam toe door hogere reële uitgaven aan de zorg.

Over vrijwel de gehele linie langzamere groei bedrijfsleven
Zowel de goederenproducenten als de commerciële dienstverleners laten in het derde kwartaal een veel lagere productiegroei zien dan in de voorgaande kwartalen. In de industrie is de groei bescheiden. In de horeca was de productie voor het tweede kwartaal op rij flink lager. De uitzendbranche groeide veel langzamer dan de afgelopen jaren. De aardgasproductie nam nog wel flink toe, mede doordat er minder gas werd ingevoerd. Ook de bouwproductie nam opnieuw flink toe. De enige bedrijfstakken met hogere productiegroei dan in het eerste halfjaar waren de landbouw en de zorg.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads