Dreiging hoge inflatie ebt weg

In november 2008 bedroeg de inflatie in Nederland 2,3 procent. Dat is fors lager dan een paar maanden eerder. Toen dreigde nog een hoge inflatie door de alsmaar stijgende olie- en voedselprijzen. In juli en augustus bedroeg de inflatie 3,2 procent. Na 2002 is het niet meer voorgekomen dat de gemiddelde prijsstijging boven de 3 procent lag. Sinds september is de dreiging voor hoge inflatie echter in rap tempo verdwenen doordat vooral de olieprijzen daalden. Zo kostte benzine in november 9,6 procent minder dan in oktober. Dat was de grootste prijsdaling in de afgelopen dertig jaar.

Prijsontwikkeling benzine, dieselolie, LPG

Prijsontwikkeling benzine, dieselolie, LPG

In november waren de cao-lonen 3,5 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging van de cao-lonen ligt in 2008 boven de inflatie. Dit hoeft echter niet te betekenen dat werknemers er ook in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor onder meer pensioen, sociale verzekeringen en de loonheffing.

Inflatie en cao-lonen

Inflatie en cao-lonen

De prijsstijging van verkochte bestaande woningen is in de loop van 2008 gestaag teruggelopen. In november waren bestaande koopwoningen in Nederland 1,0 procent duurder dan een jaar eerder. Van 2003 tot begin 2008 schommelde de toename nog rond de 4 procent. Ook in veel andere landen vlakt de prijsstijging van koopwoningen af. In sommige landen, zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS, dalen de huizenprijzen zelfs.

Prijzen van bestaande koopwoningen, Nederland

Prijzen van bestaande koopwoningen, Nederland

Bronnen: Grootste prijsveranderingen
                Conjunctuurbericht
                StatLine, Inflatie
                StatLine, Consumentenprijzen
                StatLine, Cao-lonen
                StatLine, Bestaande koopwoningen