Consumentenvertrouwen vrijwel ongewijzigd

Het consumentenvertrouwen is in december een fractie toegenomen. De indicator steeg van -29 naar -28. De koopbereidheid onder consumenten nam rond de feestdagen toe, terwijl ze over het economisch klimaat nog pessimistischer werden dan ze al waren.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Het oordeel over het economisch klimaat is met 4 punten gedaald en uitgekomen op -56. Consumenten waren veel negatiever over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden. Over de ontwikkelingen in de komende twaalf maanden waren ze een fractie somberder dan een maand eerder.

Ondanks de negatievere kijk op de economie nam de koopbereidheid in december met 4 punten toe en kwam uit op -9. Deze toename heeft vooral te maken met de minder negatieve houding ten opzichte van het doen van duurzame aankopen zoals meubelen of een wasmachine. De financiële situatie van het eigen huishouden in zowel het afgelopen jaar als het komende jaar beoordeelde de consument een fractie minder negatief dan in november.

Hoewel het consumentenvertrouwen in december nauwelijks veranderde, steeg het aantal consumenten dat de komende twaalf maanden een stijging van de werkloosheid verwacht voor de derde achtereenvolgende maand. In september verwachtte een kleine 10 procent van de ondervraagden een sterk stijgende werkloosheid. Dit percentage liep in oktober op naar ruim 20 procent en een maand later naar ruim 40 procent. In december was bijna 60 procent van de consumenten van mening dat de werkloosheid de komende twaalf maanden duidelijk zal gaan stijgen.

Over het algemeen is het consumentenvertrouwen onder vrouwen lager dan onder mannelijke consumenten. Dit verschil is in de loop van 2008 echter steeds kleiner geworden. Dit komt vooral doordat mannen in rap tempo pessimistischer zijn geworden over het economisch klimaat. Inmiddels zijn mannen bijna even somber over de economie als vrouwen.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur