Verdeling inkomens in beeld

De ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens hadden in 2007 gemiddeld 31 500 euro te besteden. Huishoudens met inkomen uit arbeid of eigen onderneming en meerpersoonshuishoudens zijn sterk vertegenwoordigd in de hogere inkomensklassen. Vanaf vandaag presenteert het CBS een animatie van de inkomensverdeling.

Inkomens uit arbeid of eigen onderneming het hoogst

Van de huishoudens met een inkomen hoofdzakelijk uit arbeid of eigen onderneming had iets meer dan de helft een inkomen boven het gemiddelde van 31 500 euro. Van de huishoudens met voornamelijk inkomen uit uitkering of pensioen had slechts 17 procent een bovengemiddeld inkomen. In de hogere inkomensklassen zitten daardoor vooral huishoudens met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid of eigen onderneming.

Huishoudens naar hoogte van besteedbaar inkomen, 2007

Huishoudens naar hoogte van besteedbaar inkomen, 2007

Meerpersoonshuishoudens hoog op inkomensladder

De hoogte van het inkomen hangt onder meer samen met het aantal mensen in het huishouden dat inkomen heeft. Zo hadden in 2007 meerpersoonshuishoudens gemiddeld ruim 9 duizend euro meer te besteden voor iedere extra persoon met inkomen. Het zijn ook vooral meerpersoonshuishoudens die een bovengemiddeld inkomen hebben. Van de ruim drie miljoen huishoudens met een besteedbaar inkomen van meer dan 30 duizend euro bestond ruim 92 procent uit meer dan één persoon.

Gemiddeld inkomen naar aantal huishoudensleden met inkomen, 2007

Gemiddeld inkomen naar aantal huishoudensleden met inkomen, 2007

Bepaal uw plaats op de inkomensladder

Iedereen kan nu gemakkelijk zijn plaats in de inkomensverdeling opzoeken met de inkomensanimatie van het CBS. Deze animatie toont uw inkomenspositie niet alleen binnen alle huishoudens, maar ook onder meer binnen diverse huishoudenstypen en leeftijdsgroepen. De toelichting bij de animatie helpt u het inkomen van uw huishouden globaal te berekenen.

Wim Bos

Bron:  Animatie inkomenverdeling.