Inflatie sinds 1900 ruim 3 procent

© ANP
De inflatie in ons land was in de twintigste eeuw gemiddeld 3,2 procent per jaar. In deze eeuw zijn grote inflatieschokken opgetreden. De hoogste inflatie in Nederland was 19,2 procent in 1918. In reactie op de sterke prijsstijgingen door voedsel- en woningtekorten in de Eerste Wereldoorlog volgden prijsdalingen, waarvan de grootste in 1921 was (-13,4 procent). Wereldoorlogen en de oliecrisis van de jaren zeventig hebben een sterk prijsopdrijvend effect gehad. Ook de hoogconjunctuur van de jaren vlak na de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en de depressie van de jaren dertig komen duidelijk naar voren.

Deflatie komt nauwelijks voor. Een prijsdaling is sinds de Grote Depressie van de jaren dertig alleen in 1987 voorgekomen (-0,5 procent). De oorzaak was de sterke daling van de olieprijs. Extreme prijsschommelingen zoals in de jaren 1918–1950 komen de laatste decennia niet meer voor. Sinds de invoering van de euro in 1999 is de jaarlijkse inflatie gemiddeld 2,3 procent geweest.

Inflatie

Inflatie

Bron: StatLine, Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100