Uitgaven per leerling


Het betreft de gemiddelde uitgaven per leerling per jaar aan onderwijsinstellingen in het gesubsidieerde en particuliere onderwijs. De uitgaven worden gedaan door de overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland. De uitgaven per tertiaire leerling zijn berekend inclusief en exclusief de uitgaven aan onderzoek (R&D). Op deze manier kunnen voor alle onderwijssectoren alleen de uitgaven aan onderwijs met elkaar vergeleken worden. Deeltijddeelnemers zijn op basis van de studiebelasting vertaald naar voltijddeelnemers.