Revisie

De statistiek onderwijsuitgaven is herzien. Ontbrekende uitgaven zijn toegevoegd, bestaande onderdelen verbeterd. Vooral de nieuwe ramingen van de uitgaven aan particulier onderwijs en de uitgaven van bedrijven aan duale leerlingen ((leer- en werktrajecten) en stagiaires zorgen voor een opwaartse bijstelling. De nieuwe cijfers geven een beter en vollediger beeld van de onderwijsuitgaven en voldoen aan de internationale richtlijnen.