Rente verder omlaag

De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in november 2008 gemiddeld 4,0 procent. Dit is bijna 0,3 procentpunt lager dan in oktober. In juni en juli stond de rente nog op 4,7 procent, de hoogste waarde van de langetermijnrente in bijna zes jaar. In de maanden daarna daalde de rente gestaag.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in december 2008 haar rentetarieven met 0,75 procentpunt verlaagd. De depositorente ligt vanaf 10 december 2008 op 2,0 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 10 december op 2,5 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Dit streefcijfer werd al ruim een jaar overschreden, maar voor november 2008 berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,1 procent. In oktober lag het gemiddelde prijspeil nog 3,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)