Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

  • de toezichts- en uitvoeringsorganen van de wettelijke sociale verzekeringsregelingen, College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ), College voor Zorgverzekeringen (CVZ), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
  • met ingang van 1998 vallen ook de arbeidsongeschiktheidsregelingen voor overheidspersoneel (FAOP) onder de wettelijke sociale verzekering, evenals het bijbehorende uitvoeringsorgaan, de UWV USZO;
  • de sociale fondsen (bijvoorbeeld AOW-fonds en WW-fonds).