Centrale overheid

  • het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds, en Infrastructuurfonds);
  • universiteiten;
  • product- en bedrijfsschappen;
  • een groep van landelijke stichtingen en organisaties.

Bij sommige landen zitten de sociale uitkeringen geheel of gedeeltelijk bij de centrale overheid in, terwijl deze in Nederland grotendeels onder de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen vallen.