Gezondheidsenquête

De gegevens over de gezondheid van kinderen zijn ontleend aan de Gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. De Gezondheidsenquête is een jaarlijks terugkerend onderzoek. De steekproef voor de gezondheidsenquête van 9 à 10 duizend personen is representatief voor de niet-institutionele bevolking van Nederland. Jaarlijks maken zo’n duizend kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar deel uit van deze steekproef. Voor hen zijn er speciale vragen ontwikkeld die door de ouders of verzorgers worden beantwoord. De vragen worden door een enquêteur of enquêtrice gesteld in een face-to-face gesprek met behulp van een laptop. Door zeven jaar bij elkaar te nemen (2001 tot en met 2007) ontstaat een steekproef van 8 513 kinderen. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.