Advocaten

Het gaat hier om advocaten en advocaat-staigair(e)s die zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij de aantallen advocaten is geen onderscheid gemaakt naar het rechtsgebied waarop die advocaten werkzaam zijn. Voor de andere genoemde landen is gebruikt gemaakt van buitenlandse ‘ordes van advocaten’.